Машинно полагане на асфалт

При машинното полагане на асфалт, се използват машини които полагат равномерно слоя асфалт на голяма площ, така се постига равномерна и напъно хоризонтална асфалтова настилка, което предотвратява образуването на различни нива и способства за правилното отичане на дъждовни води.

Машините за полагане на асфалт, с които работим имат високата производителност, отличното качество и надеждност.

Машинно полагане на асфалт се прилага на големи терени, като паркинги, дворове, широки алеи, улици и други позволяващи да се реализира обхвата на машината.

Подготовката на терена при машинното полагане на асфалт е важна за да се постигне равномерна и здрава настилка, затова опитът на екипа ни е много важен в подготвителния процес.


 

Последни проекти

Ръчно полагане на Асфалт с.Герман, Мбелен цех

Ръчно полагане на Асфалт с.Герман, Мбелен цех

Ръчно полагане на Асфалт с.Герман, Мбелен цех

Виж още
Машино полагане на Асфалт - Бела Бъгария, Гр.Пловдив

Машино полагане на Асфалт - Бела Бъгария, Гр.Пловдив

Машино полагане на Асфалт - Бела Бъгария, Гр.Пловдив

Виж още
Направи запитване Ако иматре нужда от асфалтиране на малки площи, свържете се с нас.