Машинно полагане на асфалт

При машинното полагане на асфалт, се използват машини които полагат равномерно слоя асфалт на голяма площ, така се постига равномерна и напъно хоризонтална асфалтова настилка, което предотвратява образуването на различни нива и способства за правилното отичане на дъждовни води.

Машините за полагане на асфалт, с които работим имат високата производителност, отличното качество и надеждност.

Машинно полагане на асфалт се прилага на големи терени, като паркинги, дворове, широки алеи, улици и други позволяващи да се реализира обхвата на машината.

Подготовката на терена при машинното полагане на асфалт е важна за да се постигне равномерна и здрава настилка, затова опитът на екипа ни е много важен в подготвителния процес.


 

Последни проекти

Машинно полагане на Асфалт - Бела България, Гр.Пловдив

Машинно полагане на Асфалт - Бела България, Гр.Пловдив

Машинно полагане на Асфалт - Бела България, Гр.Пловдив

Виж още
Машинно полагане на Асфалт на Паркинг в Бужурище

Машинно полагане на Асфалт на Паркинг в Бужурище

Машинно полагане на Асфалт на Паркинг в Бужурище

Виж още
Направи запитване Ако иматре нужда от асфалтиране на малки площи, свържете се с нас.